ลักษณะของพนักงานที่ดี ที่ถูกใจผู้ประกอบการ

หาคนทำงาน

พนักงาน คือตัวขับเคลื่อนสำคัญของทุกองค์กรที่ขาดไม่ได้ ยิ่งเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงตรงกับความต้องการขององค์กร ก็จะเป็นที่ต้องการขององค์กรมากเท่านั้น ฉะนั้นในการหาคนทำงานเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร จึงต้องคัดเลือกให้ดีที่สุด ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครงาน การสัมภาษณ์ และการทดลองงาน  

สำหรับท่านใดที่อยากจะเป็นที่ต้องการของทุกองค์กร ต้องรู้ก่อนว่าลักษณะของพนักงานที่ดีนั้นเป็นย่างไร เพื่อที่จะได้นำมพัฒนาทักษะของตัวเราเองให้ตรงกับความต้องการขององค์กร และเราได้รวบรวมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพนักงานมาไว้ให้ทุกท่านได้ดู ณ ที่นี่แล้ว  

พนักงานที่ดี ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง 

1.มีความรู้ ประสบการณ์ตรงกับงาน 

อันดับแรกที่ทุกองค์กรจะพิจารณาในตัวพนักงานก็คือ ความรู้ปละประสบการณ์ในการทำงาน หากคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถตรงกับที่องค์กรต้องการ มีความเป็นไปได้สูงที่ทางองค์กรเขาจะรับเราเข้าทำงานทันที โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในงานด้านนั้นๆ มาก่อน 

2.มีทัศนคติที่ดี 

ทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกับคนอื่น พนักงานที่ดีต้องมีทัศนคติเชิงบวก ไม่มองโลกในแง่ร้าย ไม่มีปัญหาขัดแย้งกับใคร อีกอย่างคนที่มีทัศนคติด้านบวกย่อมสามารถแก้ปัญหาอะไรได้ง่าย เพราะความคิดจะกว้างกว่าคนที่มีทัศนคติในเชิงลบ 

3.พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน ไม่ได้มาจากมหาลัยอย่างเดียว แม้แต่ในชีวิตการทำงานก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเช่นกัน และเป็นความรู้ที่ต้องใช้จริง พนักงานที่ดีต้องทำตัวเองให้เป็นแก้วเปล่า ที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวเอง 

4.มีความรับผิดชอบในงาน 

ในส่วนของรับผิดชอบ ทางองค์กรอาจจะยังไม่เห็นในตอนที่หาคนทำงานแต่จะเห็นเมื่อเริ่มทำงานจริง และเมื่อทางองค์กรได้เห็นความรับผิดของของพนักงานแต่ละคนว่ามีมากน้อยขนาดไหน จะเป็นที่ต้องการต่อไปของทางองค์กรหรือไม่  

5.ร่วมงานกับคนอื่นได้ 

การทำงานของทุกองค์กรล้วนเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยทีมเวิร์ค จึงจะสำเร็จได้ พนักงานที่ดีนอกจากจะทำงานเก่งแล้ว ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ที่สามารถร่วมงานกับคนอื่นได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเข้าหากับใครก็ตาม แต่เมื่อได้เข้ามาร่วมงานกับคนในองค์กรแล้ว ควรปรับตัวให้ดีขึ้น เพื่อให้ผลงานขององค์กรออกมาดีที่สุด 

6.มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

งานต่างๆ ขององค์กรจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความขยันอดทนของพนักงาน ฉะนั้นพนักงานที่จะเป็นที่รักของหัวหน้าและขององค์กร จะต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ไม่ปล่อยปะละเลย  

7.มีทักษะการพูด 

คนที่มีทักษะการพูดที่ดี จะมีโอกาสในก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่าคนทีชพูดไม่เก่ง หากคุณรู้ว่าตัวเรายังไม่กล้าที่จะพูด หรือแสดงความคิดเห็นอะไรเลย ก็ควรพัฒนาทักษะด้านนี้ให้เก่งขึ้น 

ทักษะทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้น คือองค์ประกอบสำคัญของการเป็นพนักงานที่ดี หากคุณทำได้ทุกข้อที่กล่าวมาทั้งหมด หากองค์กรใดที่เขามองหาคนทำงานอยู่ รับรองเลยว่าคุณจะกลายเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่ทางองค์กรต้องงการร่วมงานกับคุณแน่