2 ข้อที่เราควรพิจารณาก่อนซื้อประกันมอเตอร์ไซค์

ประกัน มอเตอร์ไซค์

ประกันมอเตอร์ไซค์ โดยทั่วไปแล้วที่เราได้รับคุ้มครองตามกฏหมาย คือพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ และประกันมอเตอร์ไซค์ในอีกรูปแบบก็คือ ประกันมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจนั่นเอง โดยประกันมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจเราสามารถเลือกรับการคุ้มครองได้ตามแผนประกันที่เราสนใจ ซึ่งแต่ละแผนประกันก็จะมีการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป คือประกันมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เอาประกัน โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นก็อาจเลือกจากการใช้รถของเรา หรืองบประมาณที่เราตั้งไว้เป็นต้นค่ะ 2 ข้อที่เราควรพิจารณาก่อนซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ 

ไลฟสไตล์การใช้รถของเรา 

 โดยส่วนใหญ่หากใครที่ซื้อรถใหม่ป้ายแดง และใช้มอเตอร์ไซค์เป็นประจำทุกวัน ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง อยากแนะนำให้ทำประกันชั้น 1 ไปเลยค่ะ ราคาประกันมอเตอร์ไซค์อาจค่อนข้างสูง เพราะถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์กับการคุ้มครองที่ครอบคลุมอย่างครอบคลุมทั้งร่างกายและทรัพย์สินของเราและคู่กรณี นอกจากนี้ยังคุ้มครองในกรณีไฟไหม้ น้ำท่วมอีกด้วย ส่วนหากใครใช้รถน้อย หรือรถมีอายุเก่ามากเกินกว่า 7 ปี แนะนำเป็นประกันชั้น 3 ที่ราคาประกันมอเตอร์ไซค์มีความถูกลงมา ตอบโจทย์ในการคุ้มครองคู่กรณีของเรา ไม่ได้เน้นที่ตัวรถเราเป็นหลักค่ะ 

เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อประกัน 

แน่นอนว่าประกันมอเตอร์ไซค์มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เบี้ยประกัน หรือในการซื้อประกันครั้งใดเราควรทำการเปรียบเทียบราคาก่อนทุกครั้ง เพราะเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างง่ายมากต่อการเปรียบเทียบราคาตามเว็บไซต์ในปัจจุบัน มีการให้กรอกประเภทของรถ และราคาประกัน มอเตอร์ไซค์ที่เราสนใจ การเปรียบเทียเพื่อแสดงให้เห็นราคาและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราพึงจะได้รับ มีคุณประโยชน์มากมายในการช่วยให้เราประเมินค่าใช้จ่าย และเลือกบริษัทประกันที่มีสิทธิพิเศษตรงใจเรา  

นอกจากสองข้องที่เราได้กล่าวไปแล้วนั้น เรายังอยากฝากให้เพื่อนๆทุกคนที่ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน อย่าลืมอ่านกรมธรรม์และรายละเอียดและเงื่อนไขในแผนประกันให้ชัดเจนก่อนตกลงนะคะ